Şebinkarahisar
Giriş Tarihi : 04-12-2021 16:29   Güncelleme : 07-12-2021 20:56

Maden İşletmesine Men Cezası Verildi. Şimdi Ne Olacak

Şebinkarahisar Maden İşletmesinde, Bakanlığın görev ve yetkileri, il müdürlüklerinin görev ve yetkileri, işletmecinin görev ye yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri sorgulanmadan men kararı verilmesi kabul edilecek gibi değil.

Maden İşletmesine Men Cezası Verildi. Şimdi Ne Olacak

Şebinkarahisar’da Maden İşletmesinde, Bakanlığın görev ve yetkileri, il müdürlüklerinin görev ve yetkileri, işletmecinin görev ye yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri sorgulanmadan men kararı verilmesi kabul edilecek gibi değil.

Şebinkarahisar’da çevre kirliliğine neden olduğu ifade edilen “çinko ve kurşun cevher zenginleştirme” alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulayarak faaliyetten men etti. Peki, bundan sonra bu işletmede istihdam edilenlerin durumu ne olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Nesko Madencilik A.Ş için verdiği men kararı ilk bakışta Şebinkarahisar’ın tek istihdam kaynağına verilmiş gerekli bir ceza olarak görülebilir.

Ancak, atık havuzlarına toplanan maden atıklarının analiz sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Çevreye verdiği zararlar tespit edilmeden, çevresel kirlilikten kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin olup olmadığı araştırılmadan, içme ve akarsuların pH (asidik) değeri, etrafında ağır metallerden kaynaklanma olasılığı yüksek kalıntıların olup olmadığı, siyanür kullanılmışsa toprağın asbestli olup olmadığının sonuçları açıklanmadan maden işletmesine verilen men cezası, bölge halkını karamsarlığa sürüklemiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının men kararı vermeden önce, maden işletmesine faaliyetlerine devam edebilmesi için alması ve uygulaması gereken tedbirleri, ÇED Raporları doğrultusunda yaptırımları uygulamasını, çalışmalarına ancak gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerine devam edebileceği konusunda yaptırım kararı alması daha doğru olacaktı.

Zaten Şebinkarahisar’da istihdam konusunda had safhada sıkıntı varken, insanlar iş ve aş uğruna göç ederken yüzlerce genci mevcut maden işletmesi sayesinde Şebinkarahisar’da tutan bir kuruma, acilen faaliyetlerinden men kararı verilmesi yöre insanını bir kez daha derinden yaralayacaktır.

Bakanlığın görev ve yetkileri, il müdürlüklerinin görev ve yetkileri, işletmecinin görev ye yükümlülükleri 15 Temmuz 2015 Yılında Resmi gazetede belirlenmiş. Buna göre yetkililer üzerlerine düşen görevlerini yapıp yapmadıklarını sorgulamak bu aşamada daha doğru olmaz mı?

Şebinkarahisar’da bir çevre felaketi olmuştur. Bu ne kadar doğruysa, madenlerin çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması da o kadar doğrudur. Ancak bu işletmelere izin verenlerin denetimlerini ve görevlerini yapıp yapmadıkları, maden sahalarının standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi ve bu denetimlerden sorumlu olanlarında sorgulanması gerekmez mi?

Maden faciası diye nitelendirdiğimiz olay sonucunda Şebinkarahisar’ın tek istihdam sağlayan madeni faaliyetten men edilerek, Şebinkarahisar’ın göç önünde duran tek engeli ortadan kaldırılmıştır.

04.12.2021

Hüseyin Şenel Odacı

www.sebingundem.com

 

15 Temmuz 2015 Yılında Resmi gazetede yayımlanan ilgili kurumların görevleri: