Şebinkarahisar
Giriş Tarihi : 18-01-2021 00:34   Güncelleme : 18-01-2021 00:42

Tamzara Mahallesi Camii

Şebinkarahisar Tamzara mahallesi, havası, suyu, insanı ile Şebinkarahisar'ın en güzel mahallelerinden biri. Geçmişinde Ermeniler ile Türklerin dostça yaşadığı Tamzara mahallesinde bulunan tarihi eser yapılar ve konaklar tüm ihtişamıyla günümüze kadar geliyor. İşte bunun en güzel örneklerinden biri olan Tamzara Mahallesi Camii.

Tamzara Mahallesi Camii

Tamzara Mahallesi Camii

 

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Caminin onarımı sırasında bulunan belgelere göre, yapının 1901 yılında ibadete açıldığı ve baş mimarının Gümüşhane’nin Torul kazasının Mavrinas Köyü’nden Hacı Lefter Oğlu Timyos Efendi olduğu yazılı kaynaklarda belirtilmektedir.

 

 

Kaynaklarda, yine aynı belgelere göre, caminin inşasında çalışan diğer ustaların, Bavli Oğlu Yorake, Bavli Oğlu Hacı Nikola, Harabati Usta, Yani Temürcü Oğlu Yor Usta ve Sava Oğlu Tınas Usta olduğu yazılıdır.

 

Cami, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey yönünden tek girişi bulunmaktadır. Giriş kısmının üstü saçak oluşturacak şekilde çıkma yapmıştır. Girişe taş merdivenle ulaşılmaktadır. Basık kemerli girişindeki çift kanatlı ahşap kapı yenidir.

 

Caminin kuzeybatı köşesinde minaresi bulunmaktadır. Minaresi tamamen ahşap olup tek şerefelidir. Yapının üst örtüsün iki yönde kırma çatıdır. Caminin pencereleri, dikdörtgen formlu, sivri kemerli ve demir parmaklıklıdır. Pencere sövelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır.

 

Beden duvarlarında, çıkma hariç tüm cepheleri dolaşan silmesi bulunmaktadır. Kadınlar mahfiline, harimden girişin doğusunda bulunan tek kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Kadınlar mahfilinin tam ortasında yuvarlak formlu çıkıntısı bulunmaktadır. Harimim iç mekânda üst örtüsü kaburga kubbeden oluşmaktadır.

 

Kubbe, sekizgen bir kaideye oturmakta ve sekiz adet ahşap sütun tarafından taşınmaktadır. Kubbenin tepe noktasında sekizgen bir yıldız motifi yer almaktadır. Mihrap, taş malzemeden olup oldukça sadedir. Minberi ise sonradan ahşap malzemeden yapılmıştır. Vaaz kürsüsü de minber ile aynı malzemeden yapılmış olup sonradan eklenmiştir.

 

Kaynak: Karadeniz Kültür Envanteri Projesi