ŞEBİN GÜNDEM
HV
01 HAZİRAN Perşembe 19:13

Tam tıkalı kalp damarlarına ameliyatsız çözüm

INVAMED, tam tıkalı kalp damar hastalığına ameliyatsız çözüm bulunduğunu açıkladı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi : 14-04-2023 14:31
Tam tıkalı kalp damarlarına ameliyatsız çözüm

INVAMED, tam tıkalı kalp damar hastalığına ameliyatsız çözüm bulunduğunu açıkladı.
INVAMED, tam tıkalı kalp damarları için InWIRE CTO Guidewires isimli ameliyatsız çözüm bulunduğunu açıkladı. INVAMED tarafından yapılan açıklamada, “Kalp damar tıkanıklığı, koroner arter denilen ve kalp dokusunu besleyen atardamarların içerisinde plakların oluşmasıyla damar boşluğunun azalması ya da tamamen tıkanması durumuna denilir. Bu durum zaman içerisinde tıkanıklığın derecesi ve kollateral dediğimiz yan damarların gelişim durumuna da bağlı olarak hiçbir belirti göstermeden sessizce ilerleyebileceği gibi; yürüme, merdiven çıkma, hatta ileri safhalarda günlük aktiviteler sırasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, erken yorulma ve çarpıntı şeklinde şikayetlerle de sirayet edebilir. Tıkanıklığın arttığı durumda ise kalp krizi gerçekleşebilir. Bu nedenle genetik hikayesinde kalp damar hastalıkları olan kişiler, özellikle 40 yaşından itibaren düzenli olarak doktor kontrolünden geçmelidirler. Günümüzde artık bu ciddi sağlık problemi büyük ameliyatlar gerektirmeden ameliyatsız yöntemlerle de tedavi edilebiliyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Koroner damarın tam tıkanmasına bağlı hiç kan akışı bulunmaması ve bu durumun üç aydan fazla sürmesi “Kronik Total Oklüzyon” (CTO) olarak adlandırılır. Bu durumda damar tam tıkalı haldedir. Geçmişte koroner bypass ameliyatı tek çözüm yöntemi iken; girişimsel yöntemle yapılan tedavilerde CTO’lu arterin açılmasında önemli bir yaklaşım olmuştur. Ancak bu tıkanıklığa sebep olan sert kireçlenmiş yapıdaki plakların balon ve stent uygulaması için öncelikle sert, delici ve kesici aletler kullanılması gerekmektedir. Bu gayeyle ilk olarak koroner artere bir kılavuz tel yerleştirilir ve tıkanıklık bölgesine doğru ilerletilir. Tıkanıklık bölgesine ulaşıldığında, tel bu tıkanıklığı delmek için kullanılır ve bir balon kateteri ile desteklenerek arter genişletilir. Ardından genişletilmiş arterdeki kan akışını korumak için bir stent yerleştirilebilir. INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen InWIRE CTO Guidewire kronik total oklüzyon kılavuz teli perkütan koroner işleminin en önemli parçasıdır. Hidrofilik polimer kaplama ile yüksek tork kapasitesine sahip InWIRE CTO Guidewire kateterlerin ve girişimsel tıbbi cihazların vasküler sisteme yerleştirilmesini kolaylaştırmak ve kronik total oklüzyon ve/veya zorlayıcı vasküler lezyonlarda rekanalizasyon sağlamak için bir kılavuz olarak kullanılır. Kronik total oklüzyon kılavuz teli tedavisi, diğer tedavi yöntemleriyle birlikte veya tek başına uygulanabilir."

HüseyinHüseyin